Monitoring

Niektóre obiekty zlokalizowane są w miejscach oddalonych gdzie ciągły nadzór przez pracownika jest trudny lub nie możliwy. W takich przypadkach oferujemy monitoring GPRS/SMS. W przypadku wystąpienia np. awarii na takim obiekcie, poprzez sieć komórkową wysyłany jest sms z informacją o problemie.

Wykonujemy również instalacje ze zdalnym dostępem / podglądem procesu przez internet na komputer lub smartfon.