O Firmie

Firma AMS powstała w 2009 roku. Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu, montażu i serwisie systemów automatyki przemysłowej na zakładach przemysłowych, zakładach automotive, elektrowniach i elektrociepłowniach.

Nasza firma oferuje usługi w zakresie automatyki i elektryki.

Modernizujemy, uruchamiamy i serwisujemy maszyny oraz linie technologiczne transferowane z zagranicy.

Oferujemy modernizacje, remonty i serwis starych maszyn

Proponujemy szereg rozwiązań mających na celu poprawę ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia mediów.

Oferujemy urządzenia zaopatrzone w panele solarne oraz systemy monitoringu GPRS/GSM.
Wspomagamy utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.

Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy w utrzymaniu ruchu pomagamy w rozwiązaniu problemów technicznych oraz rozwiązujemy problemy z powtarzającymi się awariami maszyn .

Projektujemy, wykonujemy i serwisujemy systemy do pozyskiwania i spalania biogazu oraz do pozyskiwania energii z jego spalania.