Oferta

Projektowanie automatyki przemysłowej

Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic

Programowanie sterowników PLC

Modyfikacja urządzeń i maszyn przemysłowych

Projektowanie i wykonywanie automatyki do urządzeń prototypowych

Remonty, modyfikacje, rozruchy i serwis maszyn

Obniżanie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Serwis maszyn i linii technologicznych

Projektowanie, montaż i serwis kompresorowni.

Badania kamerą termowizyjną

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej

IR_0176 20160122_100826